Balíky služieb

Ročný balík KOMPLET

Ročný balík KOMPLET/ ročný poplatok za nadštandartné služby nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou/:

 • telefonické konzultácie
 • zhodnotenie výsledkov cez SMS/email/telefonicky
 • UZV vyšetrenie nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
 • vyšetrenie jednorazovými antialergickými pošvovými zrkadlami
 • potvrdenia a lekárske správy na komerčné účely
 • administratívne úkony
 • a iné

Balík GRAVIDITA PLUS

Balík GRAVIDITA PLUS/ jednorazový poplatok za nadštandartné služby v tehotnosti nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou/:

 • UZV vyšetrenie v tehotnosti nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou
 • vyšetrenie jednorazovými antialergickými pošvovými zrkadlami
 • prehliadky nad rámec povinných a hradených vyšetrení poisťovňou
 • telefonické objednanie na vyšetrenie
 • telefonické konzultácie
 • zhodnotenie výsledkov cez SMS/email/telefonicky
 • administratívne úkony